Privacy Policy

 

Bij LogicTrade zien we het beschermen van persoonsgegevens als een zeer belangrijk onderdeel van onze bedrijfsvoering en dienstverlening. Het beschermen van deze gegevens ligt aan de basis van onze betrouwbaarheid als leverancier en partner. Met persoonsgegevens bedoelen we in dit geval: alle informatie over een geïdentificeerde en/of identificeerbare natuurlijke persoon.

In deze privacyverklaring leest u welke persoonsgegevens LogicTrade van u verzamelt. Wij verzamelen deze gegevens omdat we met u een overeenkomst hebben of in contact zijn over onze diensten en producten.

 

Onze privacybeloftes

Onze privacybeloftes zijn te vangen in de volgende vuistregels:

  LogicTrade gebruikt alleen persoonsgegevens voor uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden.

  LogicTrade baseert de verwerking van persoonsgegevens op een van de wettelijke grondslagen.

  LogicTrade zorgt bij de verwerking van persoonsgegevens dat de hoeveelheid gegevens beperkt blijft.

  LogicTrade legt aan betrokkenen, zoals klanten, prospects, medewerkers, sollicitanten, gedetacheerden en leveranciers, transparant verantwoording af over het gebruik van hun persoonsgegevens.

  LogicTrade neemt privacy serieus. Bij iedere keuze die wij maken, nemen wij maatregelen om de privacy zo goed mogelijk te beschermen.

Beveiliging persoonsgegevens

Wij doen ons uiterste best om zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan. De persoonsgegevens die wij verwerken, kunnen zijn:

  NAW-gegevens

  Contactgegevens

  Betaalgegevens

  (Portret)foto’s

  Internetbrowser en apparaattype

  Uw activiteiten op onze website

Wij doen er alles aan om deze gegevens te beveiligen tegen verlies en/of enige vorm van onrechtmatig gebruik of onrechtmatige verwerking. Daarbij gebruiken wij passende technische en organisatorische maatregelen. Denk bijvoorbeeld aan de laatste innovaties op het gebied van security. Als LogicTrade uw persoonsgegevens met derden moet delen om haar taken uit te voeren, sluiten wij hiervoor indien nodig verwerkersovereenkomsten af.

Inbreuk op de beveiliging

Is er ondanks al onze inspanningen sprake van een inbreuk op de beoogde beveiliging? Dan handelen we dit incident af volgens de hiervoor opgestelde interne procedure. Uiteraard doen wij er in dat geval alles aan om de gevolgen van de inbreuk zo beperkt mogelijk te houden.

Vormt de inbreuk een privacy risico, dan melden wij dit bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als het wenselijk is - en in ieder geval wanneer de wet dit vereist – informeren wij ook de betrokkenen over de inbreuk.

Wat zijn uw rechten?

Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u onderstaande rechten als het gaat om het gebruik van uw persoonsgegevens:

  U hebt het recht om de persoonsgegevens die LogicTrade van u verwerkt in te zien.

  U hebt het recht om persoonsgegevens die LogicTrade van u verwerkt te laten wijzigen.

  U hebt het recht om uw persoonsgegevens door LogicTrade te laten verwijderen.

  U hebt het recht om persoonsgegevens over te laten dragen van LogicTrade naar een andere partij.

  U hebt het recht om minder gegevens te laten verwerken door LogicTrade.

  U hebt het recht op een menselijke blik bij besluiten die LogicTrade neemt (in tegenstelling tot geautomatiseerde besluitvorming).

  U hebt het recht bij LogicTrade bezwaar te maken tegen een gegevensverwerking.

Hoe oefent u uw rechten uit?

LogicTrade neemt de privacy van uw persoonsgegevens heel serieus. Daarom hebben wij een privacy-officer aangesteld, die al uw vragen over de privacyrechten behandelt. U kunt contact opnemen met de privacy-officer van LogicTrade via info@logictrade.nl.

Het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit

LogicTrade gaat zo transparant en zorgvuldig mogelijk met uw gegevens om. Als u toch een klacht heeft over het verwerken van uw gegevens, dan verzoeken wij u eerst contact op te nemen met onze privacy-officer. Wij doen vervolgens ons uiterste best om uw klacht op te lossen. Mocht u het onverhoopt niet eens zijn met de genomen maatregel, dan kunt u terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies

LogicTrade gebruikt slechts technische en functionele cookies. Daarnaast gebruiken wij analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Cookies worden ook gebruikt om de website te kunnen optimaliseren. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden.

Updates van onze privacyverklaring

Deze versie van de privacyverklaring dateert van 2 september 2020.

Contact

Hebt u vragen over deze privacyverklaring? Neem dan contact op via info@logictrade.nl.